Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1851 (oprichting)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het beoefenen van Christelijke liefdadigheid, vooral jegens Katholieke arme zieken' (Pius-Almanak)

'het beoefenen van Christelijke liefdadigheid, door R.K. arme zieken te bezoeken en van versterkend voedsel en andere benoodigdheden te voorzien en aan behoeftige gezinnen kleedingstukken uit te deelen, waartoe door haar bijdragen worden ingezameld'. (Jaarboekje)

Activiteit

'R.K. arme zieken te bezoeken en van versterkend voedsel en andere benoodigdheden te voorzien en aan behoeftige gezinnen kleedingstukken uit te delen, waartoe door haar bijdragen worden ingezameld.' (Blankenberg)

Bestuursleden

Directeur in 1891: N.A.A. Aussems; in 1899 en 1903: Mgr. B. Dankelman, Geheim Kamerheer van Z.H. den Paus, Kanunnik-Poenitencier, deken en pastoor.

Mevr. wed. F.H. Schoemaker-Jorritsma, presidente in 1891 en 1899 en ere-presidente in 1903,

Mej. J. Kösters, vice-presidente in 1891,

mej. J.P.A. Beijnes, secretaresse in 1891, 1899 en presidente in 1903

mej. S.J. Proot, penningmeesteresse in 1891, 1899 en 1903

mej. S.J.J. van der AA, 2e secretaresse in 1891, 1899 en 1903;

mej. C.M.A. Lans, secretaresse in 1903.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en bestuursleden: 

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 309.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 651.

doelstelling en bestuursleden in 1891:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem (Haarlem 1891) 193.

activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 758.

ad laatste vermelding:

De vereniging komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn, tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899, door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

Archief

In het Noord-Hollands Archief wordt onder toegangsnummer 1083 het archief van de Parochie Sint Antonius van Padua (Paterskerk) te Haarlem bewaard. Dit archief bevat een stuk dat de Elisabethvereniging betreft:

'Reglement van de Elisabethvereniging te Haarlem die zich ten doel stelt eigen heiliging door het beoefenen van werken van christelijke liefdadigheid jegens r.- k. zieke armen, 1883.'Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Os, H.W.M. van, Rondom de honderdjarige St. Elisabeth-vereniging te Haarlem (1855-1955) (1955).