Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Arbeidersvereeniging, De -

Naam Arbeidersvereeniging, De -
Plaats Assendelft
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1887 (eerste vermelding)
Einddatum 1887 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om aan arbeiders van de Nederduitsche Hervormde Godsdienst wonende in de gemeente Assendelft werk te verschaffen als daaraan behoefte bestaat (Goossens)

Activiteit

het zonodig verschaffen van werk aan Nederlands-hervormde arbeiders te Assendelft

Koninklijk Besluit 17 maart 1887 nr. 21
Staatscourant

04-05-1887

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
734