Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Dorcas

Naam Vereeniging Dorcas
Plaats Sneek
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ondersteuning in beddegoed te verlenen aan de armen

Activiteit

'De ondersteuning bestaat uitsluitend in dekking. Er wordt niet op de Godsdienstige gezindte der aanvragers gelet. Een onderzoek wordt ingesteld door de directrices en vrouwelijke leden der vereeniging. De beslissing berust bij de directrices, geregeld huisbezoek heeft plaats.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 461.