Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Liefdadigheids-Vereeniging: “Weldoen zij ons Streven”

Naam Liefdadigheids-Vereeniging: “Weldoen zij ons Streven”
Alternatieve namen
  • "Weldaad zij ons Streven" (Register Staatscourant 1895)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1892 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

onderstand in geld aan behoeftige weduwen en weezen van alle gezindten (Blankenberg e.a.)

Activiteit

Het oprichten en in stand houden van een organisatie die zorgde voor financiele ondersteuning van weduwen en wezen.

Koninklijk Besluit 30 januari 1892; 3 oktober 1893; 29 juni 1894
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 396.

Gegevens ontleend aan de inventaris het archief van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond.

Opmerkingen

Of de vereniging, vermeld in het register van de Staatscourant, echt dezelfde is als “Weldoen zij ons Streven” is niet zeker.

Archief

In het archief van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) dat bewaard wordt in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) bevindt zich correspondentie van de ANDB met de Liefdadigheidsvereeniging "Weldoen zij ons Streven" voor weduwen en weezen van alle Gezindten, Amsterdam.