Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gebroederschap "Winterverzorging der Armen"

Naam Gebroederschap "Winterverzorging der Armen"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1866 (eerste vermelding)
Einddatum 1895 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

gedurende den winter hare leden zooveel mogelijk in staat te stellen tot het uitreiken aan armen, van brood of datgene wat door bestuurderen zal worden goedgevonden (Goossens)

Activiteit

gedurende den winter hare leden zooveel mogelijk in staat te stellen tot het uitreiken aan armen, van brood of datgene wat door bestuurderen zal worden goedgevonden (Goossens)

Koninklijk Besluit 11 september 1866 nr. 50
Staatscourant

10-10-1866, 12-12-1895

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
124
Verantwoording gegevens

In het Nieuw Israëlitisch Weekblad, vol. 2 (1866), nr. 11 wordt op p. 3 de Koninklijke goedkeuring van de statuten van de vereniging vermeld.