Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Geheel-onthoudersbond van Nederlandsch Spoorwegpersoneel

Naam Geheel-onthoudersbond van Nederlandsch Spoorwegpersoneel
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 19 maart 1899 (oprichting)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

het bestrijden van drankmisbruik, met name bij het spoorwegpersoneel

Activiteit

De beroepsgenoten wapenen tegen de vele verleidingen onderweg, geboden door 'de buffetten aan onze stations en het onoordeelkundig trakteeren van vele reizigers'.

Verantwoording gegevens

H.W. Crommelin, 'Een jaar Strijdens. Overzicht over 1900', in: J.J.P. Valeton, J.J. Knap en C. van Krevelen (reds.), Het werk der liefde. Tijdschrift gewijd aan de wetenschappelijke bestrijding der drinkgewoonten, 7e jrg (1901) 57-59.

Opmerkingen

leden:

bij de oprichting 100 in getal.

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief