Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Marthakrans

Naam Marthakrans
Plaats Papendrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen, Wezen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ondersteuning van m.n. weduwen en wezen in kleding en dekens

Activiteit

'Ondersteuning wordt hoofdzakelijk verleend aan weduwen en weezen in kleedingstukken en nu en dan in dekens. Onderzoek wordt zoo noodig ingesteld, beslist wordt of door de Directrice (presidente) of door het bestuur; men houdt zich op de hoogte van den toestand der behoeftigen.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 441.