Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot aanmoediging van het arme schoolkind te Amsterdam

Naam Vereeniging tot aanmoediging van het arme schoolkind te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1872 (eerste vermelding)
Einddatum 1937 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de zindelijkheid en het trouw schoolgaan te bevorderen bij minvermogende Nederlandsche Israëlitische kinderen van beider kunne, die èn de Openbare èn de Nederlandsche Israëlitische Godsdienstige Armenscholen te Amsterdam bezoeken. (Goossens)

Activiteit

het organiseren en financieren van de uitreiking van kleding en schoeisel aan arme kinderen.

Koninklijk Besluit 30 augustus 1872 nr. 69
Staatscourant

08/09-09-1872.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
184
Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 182.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens.

Opmerkingen

Bovengenoemde Statuten bevinden zich in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de 'Bibliotheca Rosenthaliana', een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam.

Archief

Archiefstukken van de Vereeniging tot aanmoediging van het arme schoolkind over de periode 1914-1937 bevindt zich in de rubriek Documentatie van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers dat onder nr. 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Openings-rede van den voorzitter der Vereeniging tot aanmoediging van het arme schoolkind te Amsterdam uitgesproken ... 16 Dec. 1872 (Amsterdam 1872).
  • Statuten van de vereeniging tot aanmoediging van het Arme Schoolkind te Amsterdam Concept (Amsterdam circa 1872).