Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Trouw aan Koning en Vaderland"

Naam Vereeniging "Trouw aan Koning en Vaderland"
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 19 februari 1890 (oprichting)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Militairen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

om te voorkomen dat 'behoeftige oud-strijders van 1830-1831', gerechtigd tot het dragen van 'het Metalen Kruis of de Citadel-Medaille' deze eretekenen als in lompen gehulde bedelaars moesten dragen

Activiteit

Het omvormen van het al sinds 1863 te Utrecht bestaande 'plaatselijk Comité tot ondersteuning van oud-strijders' tot het centraal comité, het hoofdbestuur, van een nieuwe vereniging en het oprichten van provinciale afdelingen/comité's alle met de taak geld bijeen te brengen om de oud-militaire behoeftigen te kunnen steunen.

(Blankenberg)

De steun aan oudstrijders bestaat uit een som van f. 5 bij een inkomen van meer dan f. 200 per jaar, een som van f. 2,50 per kwartaal bij een inkomen van f. 100 tot f. 200 per jaar en f. 1 elke week bij een inkomen onder de f. 100. (Van Ebbenhorst)

Voortzetting van

het sinds 1863 bestaande plaatselijke Comité tot ondersteuning van oud-strijders te Utrecht, dat bij het overlijden in 1887 van de laatste oud-strijder van 1813 en 1815 had opgehouden te functioneren.

Heeft als afdeling(en)

afdelingen in het land waaronder Delft

Oprichters

het hoofdbestuur van de vereniging "Het Metalen Kruis" in Noord-Brabant.

Beschermheren -of vrouwen

H.M. de Koningin-Regentes [Emma]

Verantwoording gegevens

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 18, 19.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 917.

vermeld in P.D. 't Hart, Leven in Utrecht 1850-1914 Groei naar een moderne stad (Hilversum 2005) 301

Opmerkingen

inkomsten:

vrijwillige bijdragen, algemene collecten en 'eene jaarlijksche subsidie der regering'.

ad publicaties van de vereniging:

'Publicatie van de Vereniging 'Trouw aan Koning en Vaderland', een ondersteuningsfonds voor behoeftigen, gerechtigd tot het dragen van het metalen kruis en de Citadel Medaille, 1891' is te vinden in dossiernr. 7369 van het archief van het gemeentebestuur Leeuwarden dat onder toegangsnummer 9 wordt bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de jaarvergadering van de vereeniging Trouw aan Koning en vaderland, tot het vormen van een ondersteuningsfonds voor behoeftigen, gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis of de Citadel-Medaille (1899 -).
  • Publicatie van de Vereniging "Trouw aan Koning en Vaderland", een ondersteuningsfonds voor behoeftigen, gerechtigd tot het dragen van het Metalen Kruis of de Citadel Medaille (1891).