Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames vereeniging tot het verstrekken van voedzame spijs aan zieken en behoeftige kraamvrouwen.

Naam Dames vereeniging tot het verstrekken van voedzame spijs aan zieken en behoeftige kraamvrouwen.
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

zieken en behoeftige kraamvrouwen versterkend voedsel te verschaffen

Activiteit

het verschaffen van versterkend voedsel aan zieken en behoeftige kraamvrouwen

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 798.