Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Verbetering der Armenzorg

Naam Vereeniging Verbetering der Armenzorg
Plaats Harlingen
Provincie Friesland
Begindatum 1898 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armen zorg verlenen op basis van samenwerking en gedegen onderzoek

Activiteit

zo mogelijk in samenwerking met andere armenzorginstellingen trachten armoede op te heffen door de oorzaken ervan te bestrijden

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 417.

ad eerste vermelding:

ontleend aan de beschrijving van het archiefmateriaal

 

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.
Opmerkingen

ad doelstelling en activiteit:

In de Gids van Blankenberg c.s. is de vereniging ingedeeld bij de particuliere organisaties voor bedelende armenzorg, hoewel zij naar de naam te oordelen zou trachten bedeling zo mogelijk achterwege te laten.

De naam impliceert namelijk dat zij er moderne ideeën over de armenzorg op na hield, wat eind 19e eeuw wilde zeggen: nooit zomaar bedelen, altijd eerst grondig onderzoek, altijd gericht op blijvende verbetering van de situatie, zoveel mogelijk in samenwerking met andere armenzorginstellingen.

Archief

In het Gemeentearchief Harlingen bevinden zich 'Rapporten van armbezoekers-leden der veereniging tot verbetering der armenzorg met verdere stukken, 1898.' (inv. nr. 4604)