Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Arnhem

Naam Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Arnhem
Plaats Arnhem
Provincie Gelderland
Begindatum 1883 (eerste vermelding)
Einddatum 1883 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de koepokinenting en daarmee de volksgezondheid te bevorderen

 

 

Activiteit

oprichten en instandhouden van een parc vaccinogène waar entstoffen tegen de pokken werden gekweekt, en waar men vooral door preventieve inenting op steeds grotere schaal de uitbraak van pokkenepidemiën trachtte te voorkomen

Aangesloten bij

de Nederlandsche Vereeniging van Inrichtingen tot bevordering der koepokinenting, opgericht op 24 november 1880 en gevestigd te Rotterdam, als opvolger van de in 1872 aldaar opgerichte Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der Koepokinenting.

Oprichters

Blijkens het hieronder genoemd verslag van de Vereeniging van inrichtingen tot bevordering der Koepokinenting in Nederland in de jaren 1881-1883, werden 'de pogingen, die te Leeuwarden en Arnhem werden aangewend tot oprichting van een parc vaccinogène [door haar] zooveel mogelijk ondersteund'.

Verantwoording gegevens

Verslag van de Vereeniging van inrichtingen tot bevordering der Koepokinenting in Nederland over de jaren 1881-1883 (Den Haag z.j.) 4, 5.

Opmerkingen

ad richtgroep:

zieken, vooral ook preventief

ad leden:

naast werkende zijn er contribuerende leden, niet-medici

ad publicaties van de vereniging:

Ondergenoemde reeks verslagen zijn te raadplegen in de bibliotheek van de universiteit van Amsterdam en van Maastricht. In de Koninklijke bibliotheek in Den Haag bevindt zich het 'Verslag (...) over de jaren 1881-1883'.

Archief


 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag van de Vereeniging van Inrichtingen tot Bevordering der Koepokinenting in Nederland (Rotterdam 1884-1913).