Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Hulpbetoon

Naam Vereeniging Hulpbetoon
Plaats Workum
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Ondersteuning voor stille armen die geen hulp der diakoniën ontvangen en behooren tot de Protestantsche kerkgenootschappen.' (Blankenberg 418)

Activiteit

'De uitdeelingen geschieden in geld (giften ineens) en levensmiddelen. Er wordt ook werk verschaft; onderzoek en beslissing berusten bij de leden van het bestuur.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 418.