Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Wijkverpleging en Ziekenzorg

Naam Vereeniging voor Wijkverpleging en Ziekenzorg
Plaats Harlingen
Provincie Friesland
Begindatum 1894 (oprichting)
Einddatum 1902 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Hoofddoel der vereeniging is het verschaffen van versterkende middelen, bij het verlenen van ziekenzorg.' (Blankenberg)

Activiteit

 - het verlenen van ziekenzorg door een wijkverpleegster

 - het verstekken van versterkende middelen

 - het geven, al dan niet in bruikleen, van verpleegartikelen (Tijdschrift voor armenzorg)

 - hulpverlening door de wijkverpleegster 'bij medische en chirurgale behandeling' (Blankenberg)

Oprichters

Aafke Gesina (Sien) van Hulst

Verantwoording gegevens

A. Knoop en Klaarke Schuiringa, Door allen voor allen, een heerlijk streven! (Arnhem 1998) 17. Een uitgave van het Nederlands Openluchtmuseum.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 772.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 3e jrg. (1902) 148.

Opmerkingen

ad begindatum:

Het Tijdschrift voor armenzorg put in het artikel in de 3e jaargang (augustus 1902) uit het verslag van het vijfde verenigingsjaar, wat zou impliceren dat de vereniging in 1896/97 is opgericht.

ad publicatie van de vereniging:

ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2001.

leden:

'De Vereeniging telt thans 85 leden.' (Tijdschrift voor armenzorg, 3e jrg. (1902) 148.

Sien van Hulst legde met haar vereniging de basis voor de Groene Kruisverenigingen in Friesland. Zij deed dat samen met F.C. Fleischer, doopsgezind predikant en voorzitter van de Witte Kruisvereeniging te Broek op Langendijk, die in 1902 naar Friesland verhuisde.(Knoop/Schuiringa)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Vlas, C., Hulpbetoon en afwering: het Friese Groene Kruis 1901-1980 (Groningen 2001).