Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Leeuwarder Vereeniging voor Gezondheidskolonies

Naam Leeuwarder Vereeniging voor Gezondheidskolonies
Alternatieve namen
  • Vereeniging van gezondheidskoloniĆ«n (Blankenberg)
  • Vereeniging voor gezondheidskolonies voor kinderen te Leeuwarden ((KB uit 1897))
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1887 (oprichting)
Einddatum 1953 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de lichamelijke en geestelijke gezondheid van zwakke en ziekelijke schoolgaande kinderen te verbeteren

Activiteit

enkele weken verblijf van kinderen met een lichamelijk of geestelijk zwakke gezondheid in het koloniehuis op Vlieland financieel mogelijk maken

Aangesloten bij

het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden, opgericht in 1901 en gevestigd te Amsterdam.

Eigen gebouw (adres)

een kolonie-huis op Vlieland.

Koninklijk Besluit 27 augustus 1897
Verantwoording gegevens

J.M. Fuchs en W.J. Simons, Ter wille van het kind. Vijfenzeventig jaar Centraal genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901-1976 (Naarden 1977).

A.C. Bos, Gezondheids-Kolonies. Eene bijdrage tot de verbreiding van de kennis dezer instellingen van maatschappelijk belang (Egmond 1899) 56.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrng. (1900) 81.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant van 1897

ad laatste vermelding:

ontleend aan ondergenoemd artikel 'De Leeuwarder gezondheidskolonie 1886-1953' van C. Rattink.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Rattink, C., 'De Leeuwarder gezondheidskolonie 1886-1953' in: Leeuwarder Historische reeks (Leeuwarden 1993-1994) 137-167.