Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Leeuwarden

Naam Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Leeuwarden
Alternatieve namen
  • Christelijk Hulpbetoon (verkorte, gangbare benaming)
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1854 (eerste vermelding)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'voor het Protestantisme te waken en werkzaam te zijn, door Protestanten, bijzonder behoeftige, tegen den invloed der Propaganda te beveiligen' (inleiding inventaris Chr. Hulpbetoon)

'voor het Protestantisme werkzaam zijn in het bijzonder door het verlenen van geldelijke steun aan Protestanten en Protestantse instellingen in de meest uitgebreide zin' (inleiding inventaris Vereeniging van Welstand)

Activiteit

Op lokaal niveau behulpzaam zijn bij het verwezelijken van de doelstellingen van de landelijke vereniging, hetgeen m.b.t. de armenzorg betekende:
'- door giften, of voorschotten zonder of tegen eene geringe rente, de belangen van hen, die zulks waardig zijn, zoo veel mogelijk voorstaan;
- medewerken, dat brave, minvermogende, Protestanten eigendom verkrijgen of behouden'

Afdeling van

de Protestantsche Vereeniging Christelijk Hulpbetoon, opgericht in 1844 te Den Bosch.

Verantwoording gegevens

De algemene gegevens zijn ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, de gegevens m.b.t. de afdeling Leeuwarden, inclusief de eerste en laatste vermelding, aan de omschrijving van de dossiers in de inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Leeuwarden en in de inventaris van het archief van de landelijke vereniging op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam (IISG)

Archief

In het archief van de Hervormde Gemeente Leeuwarden, dat onder toegangsnummer 72 wordt bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden bevindt zich in dossiernummer 1453: Rekening en verantwoording van de fondsen afkomstig van het Christelijk Hulpbetoon 1923, 1929 en 1932. Het dossier bevat geen materiaal van voor 1900.

In het archief van de landelijke vereniging dat op het IISG te Amsterdam wordt bewaard bevinden zich de:

Notulen van de vergaderingen van de commissie van het departement Leeuwarden. 1854-1875;

Notulen van de vergaderingen van het bestuur van het departement Leeuwarden, 1873-1954;

Ledenlijst van het departement Leeuwarden, z.j.;

Ingekomen brief bij het departement Leeuwarden, z.j.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag over het afgeloopen vereenigingsjaar van het Departement Leeuwarden, Christelijk Hulpbetoon (Leeuwarden 1856).