Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniƫn, afdeling Amersfoort

Naam Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniƫn, afdeling Amersfoort
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Gehandicapten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de verbetering van het lot der blinden zoowel kinderen als volwassenen, onverschillig van welke Godsdienstige gezindheid (Goossens)

Activiteit

'Na grondig onderzoek en bezoek door de leden van het bestuur worden de gezinnen van blinden en half-blinden, voorzover de kas dit toelaat, geldelijk bedeeld. Ook worden hun kleeren verstrekt en wordt den blinde voorgelezen. Verder wordt hun werk verschaft in het gezin; mannen maken bezems, vrouwen knoop-, haak- en breiwerk.

Vervolgens wordt door geldelijke steun de opname van blinden in de verschillende instellingen mogelijk gemaakt.' (Blankenberg)

Afdeling van

ofwel: 'Comité van' de landelijke Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden, opgericht in 1878 en gevestigd te Amsterdam. (Blankenberg)

Beschermheren -of vrouwen

H.M. de Koningin-Moeder

Bestuursleden

Bestuur van de afdeling Amersfoort:

voorzitter: J. van Loenen Martinet in 1900;

secretaresse: mej. S.J.M. van Lier in 1900;

penningmeester: mej. H.J. van Lanschot Hubrecht in 1900;

vice-voorzitter: dr. H.W. Schreuder in 1900;

vice-secret. en -penningm: mej. C. van Driel in 1900.

Verantwoording gegevens

ad eerste en laatste vermelding en activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 852.

ad activiteit, bestuursleden en beschermvrouwe:

Hof-, rijks- en residentiealmanak van het Koninkrijk der Nederlanden en zijne koloniën, 1900.