Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot uitdeling van in de melk gekookte gort te Monnickendam

Naam Vereeniging tot uitdeling van in de melk gekookte gort te Monnickendam
Alternatieve namen
  • Commissie tot uitdeeling van in melk gekookte gort (Blankenberg)
Plaats Monnickendam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1811 (oprichting)
Einddatum 1920 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme inwoners van Monnickendam tijdens Kerstmis en de weken daarna te bedelen

Activiteit

'De uitdeelingen hebben plaats gedurende tien weken van af den eersten Kerstdag aan alle behoeftigen, zonder onderscheid van godsdienstige gezindte, mits zij twee jaar in Monnickendam gewoond hebben.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 489.

Gegevens, inclusief de laatste vermelding, ontleend aan de plaatsingslijst van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van de Vereniging tot uitdeling van in de melk gekookte gort te Monnickendam 1844-1920 bevindt zich in het Waterlands Archief, Centrum voor Regionaal Historisch Onderzoek onder toegangsnummer 506. ( 0,15 m; plaatsingslijst)

Het archief bevat:

Notulen, 1844-1921;

Huishoudelijke reglementen, 1865;

Rekeningen, 1857-1913 (inkompleet).