Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Kinderziekenhuis, Het -

Naam Kinderziekenhuis, Het -
Alternatieve namen
  • "Emma-Kinderziekenhuis" (sinds 1899)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 6 mei 1865 (oprichting)
Einddatum 1955 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de verpleging van arme zieke kinderen in een speciaal daartoe ingericht gebouw, welke verpleging in den regel kosteloos zal geschieden, behoudens het recht van de vereeniging om in bepaalde gevallen vergoeding voor de bewezen diensten te verlangen (Goossens)

 

Activiteit

Het oprichten, instandhouden en uitbreiden van een kinderziekenhuis dat moest openstaan voor kinderen uit alle godsdiensten en gezindten.

Een damescomité organiseerde bazaars ten behoeve van het Kinderziekenhuis. Na opening hiervan kreeg het Damescomité de taak toezicht te houden op de huishouding en het personeel, verschafte het kleding aan de kinderen en organiseerde het de viering van Kerstmis en Sinterklaas.

Heeft als deelnemer

een Damescomité dat zich gelijktijdig geformeerd had om bazaars te organiseren ten behoeve van het Kinderziekenhuis.

Oprichters

Het initiatief werd genomen door dr. Samuel de Ranitz, armendokter te Amsterdam, in 1864. In dat jaar vormde hij 'samen met dr. G.D.L. Huet en enkele notabelen het bestuur [van een vereniging] ter oprichting van een particulier kinderziekenhuis, dat gefinancierd zou moeten worden met giften van de Amsterdamse bevolking.' (Wijsenbeek 27) Een van de notabelen was N.G. Pierson, in 1885 president van de Nederlandsche Bank en in 1900 minister van financiën.

Voorts formeerden drie jonge vrouwen een dames-comité.

Beschermheren -of vrouwen

De beschermheer bij de oprichting van het ziekenhuis werd prof. G.E. Voorhelm Schneevoogt, hoogleraar neuropathologie en bestuurder van de Vereeniging voor Ziekenverpleging te Amsterdam.

sinds 1899: Koningin Moeder Emma.

 

Eigen gebouw (adres)

'Het ziekenhuis werd den 6den Mei 1865 in het vroegere Engelsche weeshuis opgericht'. Op 15 sept. 1873 werd een nieuw gebouw ingebruik genomen in de Sarphatistraat nr. 104, waar in 1876, 'dankzij eene gift van een enkele persoon' een isoleergebouw voor besmettelijke zieken bijgebouwd kon worden. Het ziekenhuis werd in de 80er jaren steeds uitgebouwd. Bovendien werd in 1885 een dependance te Wijk aan Zee voltooid 'voor kinderen die zeebaden moeten gebruiken en de zeelucht moeten genieten'. (Falkenburg)

Koninklijk Besluit 20 maart 1866 nr. 66; 15 november 1895; 1899
Staatscourant

30-03-1866

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
120
Verantwoording gegevens

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland deel I Gemeente Amsterdam (Amsterdam 1893) 283-291.(In opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph. F.)

Th. Wijsenbeek, Zieke lieverdjes. 125 jaar kinderzorg in het Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam 1990).

J.F.L. Blankenberg,  H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 808.

ad Koninklijk Besluit:

Register van de Staatscourant 1895, 1899.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

inkomsten:

'Een sterke terugval in de inkomsten veroorzaakte het uitbreken van de Frans-Duitse Oorlog in 1870. Giften stroomden naar het Rode kruis en bovendien voerde dokter W.M. Gunning hevig actie in de stad ten bate van een nieuw op te richten Ooglijdersgasthuis.' (Wijsenbeek 40)

Belangrijk voor de financiële positie van het Kinderziekenhuis was de benoeming in 1872 (tot 1898) van Freule Pauline Berg. Ze vroeg geen salaris en 'schonk uit eigen zak de helft van het kapitaal dat nodig was voor de nieuwbouw'. (t.a.p. 41)

Archief

Het archief van de Vereeniging "Het Kinderziekenhuis" wordt onder toegangsnummer 1069 bewaard in het Stadsarchief Amsterdam.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Amsterdam
Naam collectie Archief van het Emma Kinderziekenhuis 1864-1989
Beheersnummer 1063
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Ledenlijsten ja

Notulen van het huishoudelijk comité. Bevat tevens naamlijsten van bestuurders, geneeskundigen, vaste zusters.

Notulen ja

Notulen van de bestuursvergaderingen en van de algemene vergaderingen;

Notulen van het huishoudelijk comité. Bevat tevens naamlijsten van bestuurders, geneeskundigen, vaste zusters, stemgerechtigde leden en gepensioneerden, 1866 - 1871, 1 deel.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, 1864-1983, met hiaten.

Correspondentie ja

Correspondentie van het bestuur van de vereniging 'Het Kinderziekenhuis', 7 pakken en 1865-1955.

Financiƫle stukken ja

Aandelen in Russische spoorwegen, 1867 - 1889, 1 omslag.

Overige stukken ja

Patiëntenboeken, 1874 - 1970;

Stukken betreffende de dependance van het Emma Kinderziekenhuis te Wijk aan Zee, 1885 - 1918;

Aantekeningen betreffende de geschiedenis van het EKZ, 1975, 3 stukken.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Wijsenbeek, Th., Zieke lieverdjes. 125 jaar kinderzorg in het Emma Kinderziekenhuis (Amsterdam 1990).