Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Utrecht

Naam Provinciaal Comité van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging voor Utrecht
Opmerkingen over naam veelal afgekort tot NCGOV; tussenstreepje(s) word(t)en op diverse wijzen geplaatst
Provincie Utrecht
Begindatum 1896 (oprichting)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Provinciaal
Doelstelling

om te komen tot samenwerking op provinciaal niveau

om het christelijke karakter van de vereniging te behouden

Activiteit

Het organiseren van de propaganda, d.w.z. geschriftenverspreiding, regeling van spreekbeurten en openluchtbijeenkomsten op provinciaal niveau.

Het onderhouden van de contacten met de leden die geen lid zijn van een afdeling. 

Afdeling van

de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, opgericht in 1882 en gevestigd te Amsterdam.

Heeft als afdeling(en)

alle afdelingen van de NCGOV in de provincie Utrecht.

Vergaderplaats

De vergadering van 1 december 1899 vond plaats in gebouw "Irene" te Utrecht

Verantwoording gegevens

"De Wereldstrijd", tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) nr. 13, 100-101 en nr. 36, 286.

ad laatste vermelding:

De Wereldstrijd, orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereniging, de Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie en de Predikanten Geheel-Onthouders Vereniging, 54e jrg. (1954) nr. 1, p. 4.

Opmerkingen

ad laatste vermelding:

In De Wereldstrijd van 2 januari 1954 wordt in een bericht over het District Utrecht vermeld: 'Toch mochten we Zaterdag 21 november [1953] op de 107e Districtsvergadering meer bezoekers tellen dan de laatste jaren het geval was'.