Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging het aangroeiend Fonds tot verbetering der Volkshuisvesting

Naam Vereeniging het aangroeiend Fonds tot verbetering der Volkshuisvesting
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 juli 1893 (oprichting)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Uit 'belangstelling in het leven der minderbevoorrechten, te zorgen dat hun huis aantrekkelijk en gezond zij, want daarvan hangt de geheele inrichting van hun leven af. En wie de leden van een gezin aan een beetje deugdelijke woning helpt, doet meer voor hen dan tien "bedeelers" kunnen doen. (Tijdschrift)

naast het bouwen van betere woningen ook de opruiming van gebrekkige woningen ter hand te nemen (Ottens)

Activiteit

het (laten) bouwen van aantrekkelijke en gezonde woningen voor wie dat normaal niet zou kunnen betalen

Oprichters

mr. D. Josephus Jitta.

Koninklijk Besluit 22 november 1893
Verantwoording gegevens

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1e jrg. (1900) 51.

E. Ottens, 'Het aangroeiend fonds is nooit aangegroeid' in: Ons Amsterdam. Gemeentelijk maandblad voor heemkennis, 31e jrg. (1979) nr. 6, 169-170.