Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vriendinnen-gezelschap tot ondersteuning van behoeftigen

Naam Vriendinnen-gezelschap tot ondersteuning van behoeftigen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1851 (eerste vermelding)
Einddatum 1851 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ondersteuning van behoeftigen

Activiteit

het ondersteunen van behoeftigen

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 345. (Uit echte bronnen bijeengebracht door NSC), 

Opmerkingen

Een der damesbestuurderessen vond het niet gepast gegevens te verstrekken. (Calisch).