Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot Werkverschaffing in de gemeente Aengwirden

Naam Vereeniging tot Werkverschaffing in de gemeente Aengwirden
Plaats Tjalleberd
Provincie Friesland
Begindatum 1880 (eerste vermelding)
Einddatum 1980 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

het demoraliseerende uitreiken van liefdegaven zooveel mogelijk te doen vervangen door het verschaffen van werk (Goossens)

Activiteit

het verschaffen van arbeid aan werklozen

Koninklijk Besluit 3 augustus 1880 nr. 30
Staatscourant

05-09-1880

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2923
Verantwoording gegevens

de gegevens zijn ontleend aan ondergenoemde persartikelen.

Opmerkingen

Tot de gemeentelijke herindeling van 1934 vormde Tjalleberd met de dorpen Gersloot, Luinjeberd en Terband de gemeente Aengwirden. De vier dorpen worden nog steeds Aengwirden, of De Streek genoemd.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • 'Een lid der Vereeniging tot Werkverschaffing in Aengwirden', in: Nieuw Advertentieblad van 23 maart 1883 (Aengwirden 1883).
  • 'Het 50-jarig bestaan van de Vereeniging tot werkverschaffing in de gemeente Aengwirden' in: Nieuwsblad van Friesland 21 okotober 1930 (Heerenveen 1930).
  • Booij, A., '100-jarige Vereeniging tot Werkverschaffing Aengwirden: contributie nog steeds 1 gulden per jaar', in: Friesland Post "Special" (Jubileumnummer) (Sneek 1980 afl. 72) 30.