Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsch Israëlietisch Pieus Genootschap Kabraniem onder de zinspreuk: Chesed Wéemeth te Leeuwarden

Naam Nederlandsch Israëlietisch Pieus Genootschap Kabraniem onder de zinspreuk: Chesed Wéemeth te Leeuwarden
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1866 (eerste vermelding)
Einddatum 1943 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

goede werken te doen en rouw te betonen bij begrafenissen

Activiteit

het doen van goede werken en betonen van rouw bij begrafenissen

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan:

1. de inventaris van het verenigingsarchief (o.a. ook de laatste vermelding)

2. het 'Reglement van het Nederlandsch Israëlietischet Pieus Genootschap Kabraniem onder de zinspreuk: Chesed Wéemeth te Leeuwarden' van circa 1866 en een reglement van circa 1907, die zich bevinden in het bestand Rules and regulations of Dutch Jewish Communities and Associations (dates: 1726-1943) van de 'Bibliotheca Rosenthaliana', een van de bijzondere collecties van de universiteit van Amsterdam.(o.a. ook de eerste vermelding)

 

Opmerkingen

ad richtgroep, ook:

stervenden en doden.

Archief

Het archief van Pieus genootschap 'Chesed Wéèmeth', 1931-1943 is gedeponeerd in het archief van 'De Hoofdsynagoge, uiterlijk sinds 1870, De Joodse gemeente van Leeuwarden, 1815-1972' dat deel uitmaakt van het archief van de Joodse instellingen in Friesland dat onder toegangsnummer 250 wordt bewaard in Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum). Het bevat geen 19e eeuws materiaal.