Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap Gemiles Hasodim

Naam Genootschap Gemiles Hasodim
Opmerkingen over naam De spelling van de namen van joodse verenigingen is zeer gevarieerd.
Plaats Zierikzee en Goes
Provincie Zeeland
Begindatum 1858 (eerste vermelding)
Einddatum 1870 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing joods
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Joden
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ondersteuning te bieden bij het begraven van mannelijke geloofsgenoten

Activiteit

ondersteuning bij het begraven van mannelijke geloofsgenoten

Verantwoording gegevens

gegevens, inclusief de eerste en laatste vermelding, ontleend aan de inventaris van het archief van de Nederlandsch-israëlietische gemeente (NIG) te Zierikzee/Goes

Opmerkingen

ad richtgroep:

stervenden en doden

Archief

Het archief van de Nederlandsch-israëlietische gemeente (NIG) te Goes, maakt deel uit van het archief van de NIG te Zierikzee/Goes, dat onder nummer 54 wordt bewaard in het Zeeuws archief. Het bevat met betrekking tot dit begravenisgenootschap:

'Notulenboek van het Genootschap Gemiles Hasodim, 1858-1870'