Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging genaamd "de Cholera-Commissie"

Naam Vereeniging genaamd "de Cholera-Commissie"
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Begindatum 1866 (oprichting)
Einddatum 1874 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de voorkoming en bestrijding der cholera (Goossens)

Activiteit

het ondersteunen van een gezin gedurende drie weken, nadat de laatste lijder uit het gezin zou zijn hersteld of overleden

Na die tijd moest de zorg voor dat gezin aan de 'Vereeniging tot ondersteuning van door cholera nagelaten betrekkingen' worden overgenomen.

Werkt samen met

de Vereeniging tot ondersteuning van door de cholera nagelatene betrekkingen, eveneens opgericht in 1866 en gevestigd te Utrecht.

Koninklijk Besluit 8 juli 1874 nr. 48
Staatscourant

8 augustus 1874

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2974
Verantwoording gegevens

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 140-141.

Opmerkingen

leden:

'Leden der vereeniging kunnen worden zij, die zich tot deelneming aan de werkzaamheden of tot betaling eener jaarlijksche contributie verbinden.'

inkomsten:

'De inkomsten der vereeniging bestaan uit jaarlijksche contributiën en vrijwillge giften.'Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Statuten der Vereeniging genaamd de cholera-commissie te Utrecht opgericht in 1866 goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 8 juli 1874, no. 48 (1874).