Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Onze hulp is in den naam des Heeren

Naam Onze hulp is in den naam des Heeren
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ondersteuning van behoeftige leden van de Gereformeerde Kerk B

Activiteit

'De uitdeelingen bestaan in kleeding, met het Kerstfeest worden daaraan enkele giften en levensmiddelen toegevoegd. In hoofdzaak blijft de zorg beperkt tot de behoeftigen der gereformeerde Kerk B, de ondersteuning wordt in overleg met diakenen van genoemde kerk verleend.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 437-8.