Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Werkmanssteun"

Naam Vereeniging "Werkmanssteun"
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1887 (oprichting)
Einddatum 1919 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Arbeiders
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'om aan "personen uit den werkenden stand woningen te verhuren zoveel mogelijk ingericht overeenkomstig de behoeften van een arbeidersgezin en de regelen der gezondheidsleer" '

Activiteit

het stichten van 'ten minste 60 woningen op een daarvoor aan te kopen terrein' om zo de doelstellingen te verwezenlijken.

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad einddatum:

De vereeniging werd 'geliquideerd in 1919, waarbij de bewoners hun woning voor f. 2000 mochten kopen'.

Archief

Het archief van de vereeniging 'Werkmanssteun' te Groningen 1886 – 1922 wordt onder toegangsnummer 1202 bewaard in de Groninger archieven (plaatsinglijst, 0,13 m.).

Het bevat uit de 19e eeuw:

Notulen van algemene vergaderingen, 1886 – 1922;

Notulen van bestuursvergaderingen, 1887 – 1919;

Akten van aankoop en ruiling van grond, 1887, 1889, 1903. Ten dele met retro-acta en bijbehorende correspondentie;

Opbouwrekening van 94 woningen over de periode 1887 - 1890, 1891.