Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Workum
Provincie Friesland
Begindatum 1884 (eerste vermelding)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme kraamvrouwen te ondersteunen

Activiteit

het bezoeken en bedelen van arme kraamvrouwen

Bestuursleden

Mej. F. van der Werf-van der Weij, presidente in 1894 en mej. C. van der Werf-Bleeker in 1899 en 1903; mej. T. Jager-Engwerda, penningmeesteresse in 1894 en 1899 en mej. C. Smit-Hogema in 1903; laatstgenoemde was secretaresse in 1894 en 1899 en mej. M. van der Werf Landman in 1903.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 686.
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 518.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 920.

ad eerste en laatste vermelding en richtgroep:

ontleend aan de archiefarchieftitel en de archiefperiode van het verenigingsarchief

Archief

Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum bevat onder toegangsnummer 274-07 het archief van de rooms-katholieke parochie Workum. Hierin bevindt zich het archief van de St. Elisabeth-vereeniging voor behoeftige kraamvrouwen. Dit archief bevat:

'Notulenboek, 1884-1956'.