Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths Vereeniging

Naam St. Elisabeths Vereeniging
Plaats Amersfoort
Provincie Utrecht
Begindatum 1892 (eerste vermelding)
Einddatum 1892 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

[het verlenen van hulp aan rooms-katholieke armen en/of kraamvrouwen en/of zieke vrouwen]

Activiteit

[het verlenen van hulp aan rooms-katholieke armen en/of zieke vrouwen en/of kraamvrouwen]

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan ondervermeld archiefstuk.

Archief

Het archief(stuk) van de Elisabeths Vereeniging maakt deel uit van het archief van de 'Rooms-Katholieke statie (sinds 1855 parochie) van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart (sinds 1958 Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming) of de Kromme Elleboog te Amersfoort', dat onder toegangsnummer 169.2 wordt bewaard in het Archief Eemland. Het bevat het 'Reglement van de St. Elisabeths Vereeniging te Amersfoort, met aartsbisschoppelijke goedkeuring, 1892'.