Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Dorcas

Naam Vereeniging Dorcas
Plaats Joure
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ouderen, Weduwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ondersteuning van bij voorkeur weduwen en ouden van dagen, uitsluitend in kleedingstukken (bij uitzondering dekens)

Activiteit

'Ondersteund worden bij voorkeur weduwen en ouden van dagen. De uitdeelingen bestaan uitsluitend in kleedingstukken (bij uitzondering dekens). Op Godsdienstige gezindt wordt bij de uitdeelingen niet gelet. Onderzoek wordt door de dames-leden ingesteld, de beslissing berust bij de leden, geregeld huisbezoek heeft plaats.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 458.