Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot instandhouding van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort voor Protestantsche verwaarloosde kinderen, afdeling Schiedam

Naam Vereeniging tot instandhouding van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort voor Protestantsche verwaarloosde kinderen, afdeling Schiedam
Alternatieve namen
  • Protestantsch Landbouwkundig Gesticht te Montfoort, voor verwaarloosde kinderen (later werd de vereniging steeds vaker zo genoemd)
Plaats Schiedam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1851 (oprichting)
Einddatum 1861 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Protestanten (landelijk), Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het duurzaam bestaan te verzekeren van het opvoedings-gesticht van den Heer D. van Frankenhuysen te Montfoort. (Goossens)

Activiteit

Dirk van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort, later het Protestantsch Landbouwkundig gesticht te Montfoort voor [Protestantsche] verwaarloosde kinderen genoemd, helpen instandhouden.

Afdeling van

vanaf 1851 van het door eigenaar en enig bestuurder Dirk van Frankenhuijsen in 1847 opgerichte Landbouwkundig Huis voor Verwaarloosde Kinderen; vanaf 1854 van het Protestantsch Genootschap ter verzorging en opvoeding van verlaten en verwaarloosde kinderen van beiderlei kunne; vanaf 1857 van de Vereeniging tot instandhouding van Frankenhuysen's Opvoedings-Gesticht te Montfoort later het Protestantsch Landbouwkundig gesticht te Montfoort.

Bestuursleden

In 1855: dr. N.J.A. Roldanus, voorzitter, R.A. van Bolës, secretaris,mr. P. Post Uiterweer, J.F. Legner, D. van der Pauwert en L. Knappert;

in 1857: dr. N.J.A. Roldanus, voorzitter, R.A. van Bolës, secretaris, J.F. Asma, penningmeester, J.F. Legner, D. van der Pauwert, L. Knappert en G. Poort;

in 1860: dr. N.J.A. Roldanus, voorzitter, R.A. van Bolës secretaris, G. Poort, penningmeester, mr. P. Post Uiterweer, J.F. Legner, L. Knappert, J.F. Asma en S.C. Knappert;

In 1865 (en later) niet meer vermeld in het als bron genoemde Jaarboekje.

Verantwoording gegevens

Jaarboekje voor de stad en het kanton Schiedam, uitgegeven in Schiedam, voor de jaren 1847, 1850, 1855, 1857, 1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890 en 1895.

Gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging.

ad oprichtingsdatum en laatste vermelding:

C. Noordam, 'Een bloeijende akker van menschenliefde. Het protestants landbouwkundig opvoedingsgesticht te Montfoort', in: Jaarboek / Oud-Utrecht, Vereniging tot Beoefening en tot Verspreiding van de Kennis der Geschiedenis van Stad en Provincie Utrecht (Utrecht 1993) 123.

Opmerkingen

ad oprichtingsdatum en laatste vermelding:

'De Haagse afdeling was - met die van Leiden en Schiedam - de meest actieve. Alle drie werden ze in 1851 opgericht en produceerden jaarverslagen. (...) De afdeling Schiedam kende in juni 1852 108 donateurs. Deze afdeling bestond nog in 1861.' (Noordam)

De (landelijke) vereniging werd in 1862 ontbonden.