Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen

Naam Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid ter ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen
Plaats Zaandijk
Provincie Noord-Holland
Begindatum 25 september 1839 (oprichting)
Einddatum 1953 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme kraamvrouwen te ondersteunen

Activiteit

'Behoeftige kraamvrouwen, van welken godsdienst ook, worden ondersteund in kleeding, voedsel, geld voor verloskundige hulp en brandstof in den winter. Gedurende acht dagen na de bevalling wordt toebereid vleesch, groente, aardappelen, soep of rijst verstrekt.

Eenmaal per maand houdt het bestuur vergadering, waarop zich de vrouwen aangeven, terwijl zij in de volgende vergadering antwoord kunnen bekomen. De vrouwen worden door de bestuurderessen in hare woningen bezocht.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 797.

gegevens ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief

Archief

Het archief van de 'Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid, afdeling (sic) Zaandijk 1839-1953' wordt onder toegangsnummer PA 23 bewaard in het Gemeentearchief Zaanstad.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Zaanstad
Naam collectie Het archief van de Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid, afdeling Zaandijk 1839 - 1953
Beheersnummer PA 23
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Omvang 0,4
Reglementen ja

Reglement, vastgesteld 1839 jun. 24, gewijzigd 1903 mrt. 9, gedrukt.

Ledenlijsten ja

Staten van overzichten van contribuanten, 1840-1841.

Notulen ja

Notulen, 1839-1949.

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1839-1954.

Financiƫle stukken ja

Ingekomen stukken van Koningin Anna Paulowna betreffende jaarlijkse gift, 1839-1865;

Ingekomen stukken van Koningin Sophia betreffende jaarlijkse gift, 1872, 1882;

Financiële jaaroverzichten, 1839/1840-1951/1952;

Kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1839-1954;

Nota's en kwitanties, 1881-1953;

Stukken betreffende obligaties, 1946, 1949-1950;

Ingekomen stukken betreffende mededeling van betaling contributie, 1839, 1871-1883.

Overige stukken ja

Staten van kiezers die gesteund worden door de vereniging, 1897-1899, 1903-1904, 1914-1916;

Staten betreffende diverse statische gegevens van het armenwezen, 1842-1952;

Register van gegeven hulp aan kleding aan kraamvrouwen, 1839-1915;

Overzicht van werking Kraamvrouwenfonds Vereniging van moederlijke liefdadigheid, 1892-1910.