Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Christelijke Vrouwenvereeniging "Onesima"

Naam Christelijke Vrouwenvereeniging "Onesima"
Plaats Nieuwveen
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Het doel der vereeniging is uitdeeling van kinderkleederen aan behoeftige schoolkinderen der Christelijke school in de wintermaanden.' (Blankenberg)     

Activiteit

het uitdelen van kinderkleren aan arme kinderen van de christelijke school in de wintermaanden

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 441.