Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Wilhelmina-Vereeniging

Naam Wilhelmina-Vereeniging
Plaats Sloten
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1890
Einddatum 1890 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

van de werkzaamheden harer leden, alsmede van de ten geschenke aangeboden voorwerpen een jaarlijksche verloting te houden, waarvan de opbrengst aan het Algemeen Armbestuur van Sloten zal worden uitgekeerd (Goossens)

Activiteit

van de werkzaamheden harer leden, alsmede van de ten geschenke aangeboden voorwerpen een jaarlijksche verloting te houden, waarvan de opbrengst aan het Algemeen Armbestuur van Sloten zal worden uitgekeerd (Goossens)

Werkt samen met

het Burgerlijk Armbestuur van Sloten

Koninklijk Besluit 1 november 1890 nr. 83
Staatscourant

16-01-1891

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2806