Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Alternatieve namen
  • Vrouwen-vereeniging van de H. Elisabeth (Blankenberg)
Plaats Purmerend
Provincie Noord-Holland
Parochie

parochie van de H. Nicolaus

Begindatum 1868 (eerste vermelding)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'tot ondersteuning van rooms-katholieke zieken en kraamvrouwen' (Pius-Almanakken)

Activiteit

'Behoeftige R.K. zieken en kraamvrouwen worden bezocht en hun worden versterkende middelen gegeven'. (Blankenberg)

Bestuursleden

Mevr. Brantjes-Steger, presidente in 1894, 1899 en 1903; mevr. wed. Stuijt-Haarselhorst, secretaresse in 1894, 1899 en 1903; mevr. wed. Van der Meulen-Schaaps, penningmeesteresse in 1894 en 1899 en mevr. M. Brantjes-Van Wessem in 1903; mevr. wed. Thijssens-Boudier, magazijnmeesteresse in 1894, 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad eerste vermelding:

ontleend aan de archiefbeschrijving

ad laatste vermelding:

De 'Vereniging van de H. Elisabeth' te Purmerend komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen

ad doelstelling en bestuurders

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 605.
Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900
(Alkmaar 1899) 429.

Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 801.

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 761.

 

Archief

Het archief van de Elisabethvereniging te Purmerend 1868-1935 bevindt zich onder toegangsnummer 420 in het Waterlands Archief (Centrum voor Regionaal Historisch Onderzoek) (0,15 m.; geen toegang)