Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap van Barmhartigheid

Naam Genootschap van Barmhartigheid
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1 januari 1825 (oprichting)
Einddatum 1925 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het begraven van behoeftige roomsch-katholieken' (Calisch)

Activiteit

Door een zestigtal dragers worden geheel belangeloos bij beurten de lijken naar hun laatste rustplaats vergezeld. (Calisch)

Oprichters

Antonio Butti

Beschermheren -of vrouwen

de bisschop van Haarlem

Bestuursleden

1851 bestuurd door: N.J. Steins Bisschop, rooms-katholiek priester, dr. C.M. Hafkenscheid, A. Butti en 5 commissarissen. (Calisch)

Het bestuur werd in 1899-1900 gevormd door Mgr. B.H. Klonne, voorzitter, C. de Lange,  F.J. Geraerts en P.J. Kolk (Pius-Almanak)

Verantwoording gegevens

N.S. Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam Overzicht. Overzigt van al hetgeen in Amsterdam wordt verrigt, ter bevordering van de stoffelijke, zedelijke en godsdienstige belangen, voornamelijk der minvermogenden en behoeftigen (Amsterdam 1851) 468.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren  1899-1900 (Alkmaar 1899) 192.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens

Opmerkingen

ad richtgroep:

nabestaanden en doden

inkomsten:

liefdegiften

bij activiteiten:

'Van 1 Januarij 1825 tot 31 December 1848 zijn begraven 3225 volwassenen en 1232 kinderen; in 1849, 251 volwassenen en 133 kinderen, en in 1850, 89 volwassenen en 99 kinderen, gevende dus te zamen, gedurende het 26 jarig bestaan des genootschaps, een getal van 5059 lijken, als 3565 van volwassenen en 1464 van kinderen' (Calisch)

Archief

Archiefstukken m.b.t. het Genootschap der Barmhartigheid over de periode 1913 – 1925 bevinden zich in de rubriek Documentatie van het archief van de Sociale Raad en rechtsvoorgangers te Amsterdam dat onder no 400 wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam. 1 omslag