Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Schiedam

Naam Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Schiedam
Opmerkingen over naam meestal kortweg Christelijk Hulpbetoon genoemd
Plaats Schiedam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1885 (eerste vermelding)
Einddatum 1895 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'voor het Protestantisme te waken en werkzaam te zijn, door Protestanten, bijzonder behoeftige, tegen den invloed der Propaganda te beveiligen' (inleiding inventaris Chr. Hulpbetoon)

'voor het Protestantisme werkzaam zijn in het bijzonder door het verlenen van geldelijke steun aan Protestanten en Protestantse instellingen in de meest uitgebreide zin' (inleiding inventaris Vereeniging van Welstand)

Activiteit

Op lokaal niveau behulpzaam zijn bij het verwezelijken van de doelstellingen van de landelijke vereniging, hetgeen m.b.t. de armenzorg betekende:
'- door giften, of voorschotten zonder of tegen eene geringe rente, de belangen van hen, die zulks waardig zijn, zoo veel mogelijk voorstaan;
- medewerken, dat brave, minvermogende, Protestanten eigendom verkrijgen of behouden'

Afdeling van

de Protestantsche Vereeniging Christelijk Hulpbetoon, opgericht in 1844 te Den Bosch.

Bestuursleden

in 1885: F. Haverschmidt, president en T. Koper Azn., secretaris-penningmeester;

in 1890: F. Haverschmidt, president en C. de Mooij, secr.-penningmeester;

in 1895: C.L. van den Broek, president, de functie van secr.-penningmeester, vacant.

Verantwoording gegevens

De algemene gegevens zijn ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, de gegevens m.b.t. de afdeling Schiedam, inclusief de eerste en laatste vermelding, aan het Jaarboekje voor de stad en het kanton Schiedam, uitgegeven te Schiedam, over de jaren 1847, 1855, 1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890 en 1895.

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Naamlijst der boeken van de Protestantsch-godsdienstige lees-bibliotheek, opgerigt van wege het Schiedamsche Departement der Protestantsche Vereeniging onder de zinspreuk: Christelijk hulpbetoon (Schiedam 1866).