Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen

Naam Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1887 (eerste vermelding)
Einddatum 1887 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Weduwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

behoeftige weduwen en weezen, onverschillig van welke gezindte, te ondersteunen (Goossens)

Activiteit

het steunen van behoeftige weduwen en weezen, onverschillig van welke gezindte

Koninklijk Besluit 12 februari 1887 nr. 13
Staatscourant

17-04-1887

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
484