Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Nicolaas-Vereeniging

Naam St. Nicolaas-Vereeniging
Plaats Groningen
Provincie Groningen
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 6-12, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Voor de behoeftige kinderen op de R.K. scholen.'

Activiteit

het voeden en/of kleden van arme rooms-katholieke schoolkinderen

Bestuursleden

Mej. F. Sormani. presidente in 1894, 1899 en 1903; mej. M.Behrens, vice-presidente in 1894, 1899 en 1903 en mej. J. Sinnige, secretaresse in 1894; mej. L. Lutteken, secretaresse in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 491.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 301.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 640.