Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Pro Juventute

Naam Vereeniging Pro Juventute
Plaats Maastricht
Provincie Limburg
Begindatum 13 maart 1899 (oprichting)
Einddatum 1924 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Regionaal
Doelstelling

bestrijding van de criminaliteit van jeugdige personen in het arrondissement Maastricht en bestudeering van alle daarmede samenhangende toestanden en vraagstukken (Staatscourant)

Activiteit

Het plaatsen van de voor verzorging in aanmerking komende kinderen in gezinnen. Kinderen die niet voor plaatsing in gezinnen geschikt zijn worden niet in behandeling genomen. (Simons)

Aangesloten bij

de Nederlansche Bond der Vereenigingen Pro Juventute, opgericht in 1901 en gevestigd te Amsterdam.

Koninklijk Besluit 25 april 1899 nr. 31
Staatscourant

10-5-1899

Verantwoording gegevens

Algemeen:

D. Simons, 'Pro Juventute' in Tijdschrift voor Armenzorg 2e jrg, 1901, 129-131. (Een vergelijkende studie van de jaarverslagen van de vier, op dat moment nog zonder organisatorisch verband bestaande Pro Juventute-verenigingen.)

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 703.

ad oprichtingsdatum, Koninklijk Besluit en doelstelling:

ontleend aan de Staatscourant van 10 mei 1899.

ad laatste vermelding:

ontleend aan het document 'Pro Juventute inzake commissielidmaatschap Van Oppen' dd. 1924 uit het archief van Advocatenkantoren Van Oppen en Duynstee te Maastricht, dat onder nr. EAN 1026 wordt bewaard in het Regionaal Historisch Centrum Limburg.

Opmerkingen

De oprichting van de Nederlandsche Bond der Vereenigingen Pro Juventute, loopt, zoals de toenemende activiteit van verenigingen op elk gebied van zorg voor de verwaarloosde jeugd, vooruit op de door velen verhoopte invoering van de kinderwetten, die o.m. ontzegging uit de ouderlijke macht mogelijk zou maken. (Simons)

Archief

Archiefmateriaal m.b.t. de afdeling Maastricht bevindt zich mogelijk in het archief van het Verbond van Vereenigingen Pro Juventute dat onder toegangsnummer NL-HaNA, 2.19.052.2 wordt bewaard in het Nationaal Archief.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Simons, D., ' "Pro Juventute" in 1900', in: Tijdschrift voor Armenzorg (Haarlem 2e jng. 1901).