Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandschen Protestantenbond, afdeling Doesburg

Naam Nederlandschen Protestantenbond, afdeling Doesburg
Plaats Doesburg
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

m.b.t. de armenzorg:

zorg voor de armen van alle gezindten

Activiteit

m.b.t. de armenzorg:

'Er wordt slechts bij uitzondering in geld bedeeld, de hoofdzaak is uitdeeling in levensmiddelen en brandstoffen. Bij het geven der ondersteuning wordt niet gelet op het kerkgenootschap, waartoe de aanvrager behoort. Het bestuur beslist over de aanvragen.' (Blankenberg)

Afdeling van

de Nederlandsche Protestanten Bond, opgericht in 1870 en gevestigd te Utrecht

Verantwoording gegevens

ad eerste en laatste vermelding, doelstelling en activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 362.

ad levensbeschouwing, relaties:

gegevens ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging

 

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

vrijzinnig protestants