Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Genootschap tot het verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen

Naam Genootschap tot het verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen
Plaats Maarssen
Provincie Utrecht
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Ondersteuning van arme kraamvrouwen.

Activiteit

'De kraamvrouwen moeten meer dan 1 jaar in de gemeente wonen en van goed gedrag zijn. Zij krijgen kindergoed en eenige kleedingstukken voor haar zelve en briefjes voor brood, kruidenierswaren en vleesch, gedurende 9 dagen.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 798.