Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Delft der -

Naam Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", Afdeeling Delft der -
Plaats Delft
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1872 (eerste vermelding)
Einddatum 1953 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Vrouwen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

art.1 der statuten van 1 april 1872: Het doel der Vereeniging is de verbetering van het lot der onvermogende vrouw uit den beschaafden stand, door aanmoediging en bevordering van haren kunst- en arbeidszin.' (Goossens)

Activiteit

art. 1 vervolg: 'De Vereeniging zoekt vrouwelijke nijverheid en talenten te ontwikkelen en te verbeteren, en de vruchten daarvan in den handel te brengen, door die tegen de waarde in te koopen en weder te verkoopen, door oprichting van depots of magazijnen, door het houden van tentoonstellingen-bazars of op andere wijze.'

De 'werksters' zouden anoniem blijven in tegenstelling tot die van "Arbeid Adelt".

 

De belangrijkste activiteit was en bleef de werkverschaffing aan thuiswerkende handwerksters. Bestelling voor en verkoop van handwerken vinden plaats via de depots, al dan niet gevestigd in een eigen winkel; ook op jaarlijks georganiseerde bazars worden artikelen verkocht.

Afdeling van

de Algemeenen Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade", opgericht in 1872 en gevestigd te Den Haag.

Verantwoording gegevens

Algemeen:

Gerard Pley, 'Uit beschaafde nood geboren. De Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Vereeniging "Tesselschade" 1872- 1898' in: Tweede jaarboek voor Vrouwengeschiedenis (Nijmegen 1981) 46-79 (Sunschrift 185).

afdeling Delft:

gegevens ontleend aan de (inleiding van de) inventaris

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 868, 874.

 

Opmerkingen

ad opheffingsdatum:

ontleend aan het jaar waarin beide vrouwenverenigingen fuseerden tot Algemene Nederlandse vouwenvereniging "Tesselschade-Arbeid Adelt".

Archief

Het archief van de afdeling Delft van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging "Tesselschade", sedert 1953 gefuseerd met de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging "Arbeid Adelt", 1872-1983 wordt onder toegangsnummer 418 bewaard in het Regionaal Historisch Centrum Delft.

 

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Regionaal Historisch Centrum Delft
Naam collectie Archief van de afdeling Delft van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging "Tesselschade", sedert 1953 gefuseerd met de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging "Arbeid Adelt", 1872-1983
Beheersnummer 418
Toegang inventaris
Statuten ja

Statuten en huishoudelijke reglementen, 1872, 1897-1901, 1908, 1914, 1926, 1933.

Reglementen ja

Reglementen voor het beheer van het Zegers Veeckens-fonds, het Opleidingsfonds en de Stichting Opleidingsfonds voor Vrouwen, 1895, 1926, 1934, 1935, 1937

Notulen ja

Notulenboeken 1897-1962

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen, drukwerk, 1887/88, 1891/92-1907/08, 1925, 1926, 1942-1951

Financiƫle stukken ja

Kasboek, 1898 april 5 - 1914 maart 28

Overige stukken ja

Agenda's voor de Algemene Vergadering van hoofdbestuur met afdelingsbesturen en correspondenten, drukwerk, 1892, 1893, 1895-1900

"Tesselschade", orgaan der Algemene Nederlandsche Vrouwenvereniging Tesselschade, drukwerk, 1892 nr. 1, 1905  etc.

Stukken betreffende het arbitrair beslechte geschil tussen het hoofdbestuur en de Afdeling Amsterdam inzake het beheer van het Zeger Veeckens Fonds, 1892

Jubileumfonds 1871-1971, drukwerk, 1971

Opmerkingen algemeen

Het archief van de landelijke Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade-Arbeid Adelt' (1871- tot ca 1995) bevat naast het archief van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade":

het archief van de Algemeen Nederlandse Vrouwenvereniging 'Arbeid Adelt';

het archief van Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade-Arbeid Adelt', afdeling Tiel (20e eeuwsarchief);
het archief van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade-Arbeid Adelt', afdeling Zeist (20e eeuws archief);
het archief van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade-Arbeid Adelt', afdeling Amsterdam (Afdeling Amsterdam (correspondentie 1873, 1926; foto's.)