Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Leeuwarden

Naam Vereeniging het Bureau voor Animale Vaccinatie te Leeuwarden
Plaats Leeuwarden
Provincie Friesland
Begindatum 1884 (eerste vermelding)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Medici
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de bevordering van vaccinatie en revaccinatie met animale stof tot voorbehouding tegen de pokziekte (Goossens)

Activiteit

het bevorderen van vaccinatie en revaccinatie met animale stof ter voorkoming van een pokkenepidemie

Aangesloten bij

Nederlandsche Vereeniging van Inrichtingen tot bevordering der Koepokinenting in Nederland, opgericht in 1880 en gevestigd te Rotterdam.

Oprichters

Blijkens het hieronder aangehaalde verslag van de Vereeniging van inrichtingen tot bevordering der Koepokinenting in Nederland, werden 'de pogingen, die te Leeuwarden en Arnhem werden aangewend tot oprichting van een parc vaccinogène [door haar] zooveel mogelijk ondersteund'.

Koninklijk Besluit 13 december 1884 nr. 31
Staatscourant

18 februari 1885

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2045
Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding;

ontleend aan het jongste archiefstuk, dat is aangetroffen in het gemeentearchief Leeuwarden.

De overige gegevens zijn ontleend aan het Verslag van de Vereeniging van inrichtingen tot bevordering der Koepokinenting in Nederland over de jaren 1881-1883 (Den Haag z.j.) 4, 5.

 

Opmerkingen

ad richtgroep:

zieken, vooral preventief

ad leden:

medici en contribuerende leden, niet-medici

ad publicaties van de vereniging:

te raadplegen in de bibliotheek van de universiteit van Amsterdam (UvA).

Archief

In het archief van het Gemeentebestuur van Leeuwarden, dat onder toegangsnummer 9 wordt bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden bevinden zich 'Stukken betreffende de oprichting en het beheer van een Parc-vaccinogène door de vereniging 'Bureau voor animale vaccinatie' te Leeuwarden; met inhoudsopgave 1879-1890, 1903' als ook: 'Stukken betreffende de werkzaamheden van het bureau voor gratis vaccinatie en revaccinatie, later het Bureau voor animale vaccinatie 1880, 1885, 1889, 1891 en z.d.'Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag Bureau voor Animale Vaccinatie te Leeuwarden (Leeuwarden 1890-1920?).
  • Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Bureau voor Animale Vaccinatie te Leeuwarden (Leeuwarden 1900).