Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor het Patronaat in Friesland, tot het Houden van Toezicht op herstelde Geesteszieken, Subcommissie Leeuwarderadeel

Naam Vereeniging voor het Patronaat in Friesland, tot het Houden van Toezicht op herstelde Geesteszieken, Subcommissie Leeuwarderadeel
Plaats Leeuwarderadeel
Provincie Friesland
Begindatum 1861 (eerste vermelding)
Einddatum 1898 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Geesteszieken
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het bezoeken van herstellende geesteszieken in Leeuwarderadeel

Activiteit

het bezoeken van herstellende geesteszieken in Leeuwarderadeel

Afdeling van

Vereeniging voor het Patronaat in Friesland, tot het Houden van Toezicht op herstelde Geesteszieken, mogelijk dezelfde als de vereniging Patronaat over behoeftigen, als hersteld ontslagenen uit het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker.

Verantwoording gegevens

Gegevens zijn ontleend aan de beschrijving van de archiefstukken en aan de data m.b.t. het Patronaat over behoeftigen, als hersteld ontslagenen uit het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker.

 

Archief

'Stukken van de sub-commissie "Leeuwarderadeel" van de Vereeniging voor het Patronaat in Friesland 1861-1898. 1 pak' worden onder toegangsnummer 197-A-2 bewaard in het Historisch Centrum Leeuwarden. (geen toegang; 0,05 m.)