Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot wering en voorkoming van Bedelarij

Naam Vereeniging tot wering en voorkoming van Bedelarij
Plaats Landsmeer
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1870
Einddatum 16 april 1885 (opheffing)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Jeugd 12-21, Jeugd 6-12
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

wering en voorkoming van bedelarij in de gemeente Landsmeer, stoffelijk door geldelijken bijstand te verleenen, zedelijk door de kinderen boven de 16 jaar van behoeftigen als dienstbode te doen plaatsen en jongere kinderen geregeld te doen schoolgaan. (Goossens)

Activiteit

het verlenen van geldelijke bijstand;

het plaatsen van behoeftigen als dienstboden;

het geregeld naar school sturen van de kinderen.

Koninklijk Besluit 16 april 1870 nr. 8
Staatscourant

12-05-1870

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
2007