Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Kamer van Navraag

Naam Kamer van Navraag
Plaats Steenwijk
Provincie Overijssel
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

hulpbehoevenden te ondersteunen of te bemiddelen bij ondersteuning door leden of particulieren; het bijhouden van de gegevens omtrent alle hulpbehoevenden in Steenwijk, en indien nodig inlichtingen te verstrekken aan de leden (Blankenberg)

Activiteit

'Bij eerste onderzoek wordt onderstand in geld gegeven, terwijl ondersteuning in de andere vormen verstrekt wordt door de leden of door particulieren. Men wendt zich tot het bestuur; bij spoed tot den secretaris. Er zijn 7 wijken; elk bestuurslid heeft 1 wijk, terwijl de secretaris alle wijken met een der bestuursleden bezoekt. De secretaris beslist op de aanvrage. Huisbezoek tijdens de ondersteuning.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 420.