Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Rotterdam

Naam Protestantsche Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon, departement Rotterdam
Opmerkingen over naam meestal kortweg Christelijk Hulpbetoon genoemd
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1844 (oprichting)
Einddatum 1954 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Protestanten (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'voor het Protestantisme te waken en werkzaam te zijn, door Protestanten, bijzonder behoeftige, tegen den invloed der Propaganda te beveiligen' (inleiding inventaris Chr. Hulpbetoon)

'voor het Protestantisme werkzaam zijn in het bijzonder door het verlenen van geldelijke steun aan Protestanten en Protestantse instellingen in de meest uitgebreide zin' (inleiding inventaris Vereeniging van Welstand)

Activiteit

Op lokaal niveau behulpzaam zijn bij het verwezelijken van de doelstellingen van de landelijke vereniging, hetgeen m.b.t. de armenzorg betekende:
'- door giften, of voorschotten zonder of tegen eene geringe rente, de belangen van hen, die zulks waardig zijn, zoo veel mogelijk voorstaan;
- medewerken, dat brave, minvermogende, Protestanten eigendom verkrijgen of behouden'

Afdeling van

de Protestantsche Vereeniging Christelijk Hulpbetoon, opgericht in 1844 te Den Bosch.

Verantwoording gegevens

De algemene gegevens zijn ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, de gegevens m.b.t. de afdeling Rotterdam aan de inventarissen van archiefbestanden van Christelijk Hulpbetoon die bewaard worden op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (eerste vermelding) en in het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) (ad laatste vermelding).

Archief

In het archief van de landelijke vereniging dat wordt bewaard op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam bevinden zich de:

'Notulen van de vergaderingen van het bestuur van het departement Rotterdam 1844-1897;

Notulen van de vergaderingen van de agenten, 1844-1901 en van het bestuur van het departement Rotterdam, 1898-1918 en 1844-1918.'

In het archief van de landelijke vereniging dat word bewaard in het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) bevinden zich archiefstukken m.b.t. het departement Rotterdam 1927-1954.