Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-Vereeniging van vrijzinnige richting "Armenzorg"

Naam Dames-Vereeniging van vrijzinnige richting "Armenzorg"
Plaats Workum
Provincie Friesland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Kraamvrouwen, Werklozen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Doelstelling

weldadigheid te beoefenen

Activiteit

'Er wordt geen geld gegeven, wel kleeding, ligging en dekking, in sommige gevallen versterkende middelen aan zieken en kraamvrouwen. Naai- en breiwerk wordt aan behoeftige vrouwen verschaft. Onderstand wordt gegeven aan behoeftigen van alle gezindten, behalve aan katholieken. Aanvragen om onderstand zijn te richten tot de presidente of een der bestuursleden; een onderzoek wordt door een der bestuurderessen ingesteld; de beslissing berust bij de presidente; huisbezoek heeft nu en dan plaats.' (Blankenberg)

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid, (Amsterdam 1899) 418.